İyiliğe Çağrı Derneği

14.03.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

14.03.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

14.03.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

İYİLİĞE ÇAĞRI ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISIDIR

İYİLİĞE ÇAĞRI ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISIDIR:


Derneğimize aidat ile katkı sunmak isteyen üyelerimizin bu taleplerinin aidat tutarı belirlenerek karara bağlanacağı Seçimli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 13.04.2021 Salı günü Saat 16:00’de (Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2.toplantı 20.04.2021 Salı tarihinde saat:16:00’da) Güneşli Mah. 1300 Sk. N:36 Bağcılar/İstanbul adresindeki Dernek Merkezimizde yapılacaktır.
 

Gündem:

1- Açılış-Yoklama,

2- Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin seçilmesi,

3- Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin seçilmesi,

4- 2021 yılı Mayıs ayından itibaren geçerli olacak şekildi giriş keseneği alınıp-alınmayacağı ve alınır ise tutarının ne kadar olacağının belirlenmesi ile beraber aylık üye aidat miktarının belirlenmesi,

5- Dilek ve Temenniler,

6- Kapanış.
 

Duyurur, Saygılarımızı sunarız.


İYİLİĞE ÇAĞRI ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ
Yönetim Kurulu