İyiliğe Çağrı Derneği

Dünyada Yetimlerimiz

Dünyada Yetimlerimiz

Dünyada Yetimlerimiz

Yetim Sponsorluk Çalışması Kapsamında Desteklenen Yetimlerin Ülke ve Bölgelere Göre Dağılımı.