İyiliğe Çağrı Derneği

YETİM EĞİTİM MERKEZİ TADİLATI | MALİ-2021

YETİM EĞİTİM MERKEZİ TADİLATI | MALİ-2021

66 Yetim öğrencimizin kullanacağı, içerisinde; 13 Yatakhane, 3 Adet Sınıf, 250 metrekare Mescid ve Yemekhanenin de bulunduğu Yetim Eğitim Merkezimizin tadilatını gerçekleştirdikten sonra tekrardan yetimlerimizin hizmetine sunacağız.

66 Yetim öğrencimizin kullanacağı, içerisinde; 13 Yatakhane, 3 Adet Sınıf, 250 metrekare Mescid ve Yemekhanenin de bulunduğu Yetim Eğitim Merkezimizin tadilatını gerçekleştirdikten sonra tekrardan yetimlerimizin hizmetine sunacağız.

Destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz.