Yetime Kefil Ol Peygambere Komşu ol

Yetime Kefil Ol Peygambere Komşu ol

Dünyada ilgiye ve şefkate muhtaç yetimlerin çoğu İslam coğrafyası üzerinde bulunuyor. Gereken ilgiyi Müslümanlardan göremeyen korumasız yetimlerin çoğu insan kaçakçılığı, çocuk askerliği,  çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri, fuhuş ve dilenci şebekeleri gibi tehditlerle baş başa kalıyor.

 

Kime Yetim Denir?

‘Yetîm’ kelimesi, Arapça’da ‘yalnız kalmak, babasız kalmak, gaflette bulunmak, geri kalmak, muhtaç olmak’ manalarına gelen “ye-te-me” kökünden türemiş bir sıfattır. Sözlükte; ‘yalnız kalmış, tek kişi, eşsiz’ manalarına gelir. ‘Yetimlik’ de ‘yalnızlık’ demektir. Bu manada yalnız ve tek olan her şey yetimdir.

 

Dinimizde Yetim Sevgisi

Yetim sevgisi dinimizde çok yüceltilmiş ve önemle üzerinde durulmuş bir sevgidir. Kur’an’ın yirmi bir ayetinde, doğrudan veya dolaylı olarak yetimlerden bahsedilmiş olması ve Hz. Peygamber’in hadisleri, İslâm’ın yetimlere verdiği önemin bir ifadesidir. Peygamber efendimiz yetime yardım edene ebedi hayatta iki parmak gibi yakın olacağı müjdesini vermektedir.

 

Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Ben ve yetimi himaye eden kimse, Cennet’te şöylece beraber bulunacağız.” Peygamber aleyhisselâm bunu söylerken işaret parmağıyla orta parmağını göstermiştir. [1]

 

İyiliğe Çağrı Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak bu hadisi şiar edindik. Bu şerefe nail olmak için gece gündüz çalışmayı kendimize borç bildik. Bu kapsamda ümmetin yetim çocuklarına ulaşarak dertlerine ortak olmayı, ihtiyaçlarını gidermeyi ve onların yaşantılarını etkileyecek olan misyonerlik, savaş ağları, mafya organları gibi tehlikelerden korumayı kendimize hedef bildik.

 

Bu hedefimizde bizleri yalnız bırakmak istemiyorsanız derneğimizin yetim birimi olan “Yetim Hakkı” ekiplerimiz ile iletişim kurarak bir yetime sahip çıkabilirsiniz! Unutmayın “Yetime kefil olan, peygambere komşu olur.”

 

[1] Buhari, Talâk 25, Edeb 24. Sehl bin Sa’d radıyallahu anhudan…